Skip to content

Да поговорим за MINDSET

article.mindset-min

Хайде да поговорим за mindset и защо е важно да подбираме мислите си.

Превеждаме *mindset* като вътрешна нагласа, или с други думи начинът, по който е програмиран мозъка на човек. 

 

На практика всеки от нас разполага с един извънземен, перфектно устроен super – hyper – ultra мощен био компютър с огромна памет, обаче не използваме възможностите му. Все едно да караме батмобила на Батман на първа скорост.

А междувременно нашият mindset предопределя качеството ни на живот, постъпките ни и резултатите, които постигаме, самочувствието и самооценката ни, степента ни на удовлетворение, усещането ни за пълноценност и лично щастие. Съвременните научни изследвания показват, че подсъзнателните програми, заложени в нашата вътрешна нагласа контролират 95% от живота ни.

„Scientific assessments reveal that the wishes, desires, and aspirations of our creative conscious minds only control cognitive behavior about 5% of the time. Subconscious programs are in control 95% of our lives.“ – Bruce Lipton, PhD: The Jump From Cell Culture to Consciousness

 

Всъщност цялата информация, която получаваме от заобикалящия ни свят, може да бъде разделена на две части:

  • сензорна информация, която получаваме чрез петте си сетива (зрение, слух, допир, мирис и вкус).
  • нашите субективни разсъждения за тази информация, базирани на личния ни опит и на системата ни от вътрешни убеждения, иначе казано – нашият mindset.

 

В много от случаите ние реагираме инстинктивно, без да го осъзнаваме с рационалния си ум. Тогава на въпроса „защо направи това или каза онова?“, отговаряме с повдигане на рамене, но това не означава, че няма подсъзнателен стимул за нашите реакции. Напротив – има.

Вътрешната ни нагласа (нашият mindset) обединява убежденията и ценностите ни, с които се формира преценката ни за света и предопределя начина, по който реагираме на различните събития.

 

Убежденията ни са емоционално базирани и са в основата на нашата същност като личности.

Неврологично те са свързани с автоматичните процеси в тялото, такива като сърдечна дейност, кръвно налягане, дишане или имунна система.

Нашите убеждения и ценности представляват генерализации за нещата и определят какво значение ще придадем на събитията, които се случват с нас и около нас. Те обуславят представите ни за правилно и грешно, трудно и лесно, възможно и абсурдно, скъпо и евтино, бързо и бавно, красиво и грозно и т.н.

 

Някои убеждения си изграждаме сами на базата на собствения ни жизнен опит и знания от учебници, книги, интернет, медии или от важни за нас хора. Други наследяваме от родителите и обществото, в което живеем – това са норми на поведение, народопсихология и т.н. Затова казваме, че има осъзнати и неосъзнати убеждения, като вторите са по-мощни и упорити от първите.

 

Вътрешните ни убеждения биват два основни вида – стимулиращи и лимитиращи. Тяхното най-важно свойство е да се самоорганизират и самозапълват. 

С други думи това, в което вярваме, насочва фокуса ни на внимание към събития и информация, които да подхранват съществуващите ни убеждения, така че те да стават още по-мощни, независимо дали са подпомагащи или ограничаващи.

Можем да разглеждаме убежденията като източник на привличаща сила с много висок интензитет, който има свойството да организира цяла система около себе си. На този принцип ние се сприятеляваме с хора с близки до нашите интереси, избираме си професия, възпитаваме децата си, взимаме решения и така нататък.

 

В реалността убежденията се вербализират чрез отговори на въпроса ЗАЩО.

 

Ако искате да опознаете по-добре някого и да разберете каква са стимулите му в живота, просто го попитайте “защо”. Ще имате шанс да тествате неговия начин на мислене и да се ориентирате в системата от ценностите му.

Виждаме примери за силата на убежденията ежедневно. Помните ли колко различни бяха реакциите и отношението на хората към COVID – 19? Някои се страхуваха и паникьосваха, други го отричаха напълно, трети бяха резервирани и предпазливи, четвърти пиха дезинфектант. Защо съществуваха (и все още съществуват) толкова противоположни реакции към един и същи корона вирус, който прилича на морски таралеж? Ключът се срие в различните разсъждения на всеки индивид, които са неразривно свързани с убежденията му и представата му за света.

 

Всички наши вътрешни убеждения образуват система, формирайки вътрешната ни нагласа – нашият mindset.

Начинът ни на мислене може да е плодотворен за една област от живота ни и същевременно пагубен за друга.

Именно вътрешната нагласа е в основата на почти всеки триумф или провал, на които сме били и ще бъдем свидетели. Защото когато някой силно вярва, че може и заслужава да постигне нещо, той ще направи всичко възможно за да осъществи желанието си. И вероятността да успее изключително нараства. Както обратното. Aко човек не вярва, че нещо е възможно или подходящо за него, то той няма да предприеме адекватни действия или пък ще е толкова неуверен и непоследователен в постъпките си, че значително ще намали шансове си за успех.

Подобни примери за значимостта на вътрешната нагласа срещаме ежедневно и навсякъде около нас. Разбира се и факторът Kъсмет играе роля, но нека да не го надценяваме. Просто защото не можем да разчитаме на късмета. Той не зависи от нас.

Докато изцяло от нас зависи да опознаем особеностите на своя mindset и да усвоим стабилни умения за изграждане на успешна вътрешна нагласа.