Skip to content

Формула за успеха на Айнщайн

формула за успех на Айнщайн

Формулата за успеха на великия Алберт Айнщайн е един от инструментите, които използваме много често при генеративните процеси. 

“If A is a success in life, then A equals x plus y plus z. Work is xy is play; and z is keeping your mouth shut,” Albert Einstein explained his formula of success in an article that appeared in “The New York Times” in August 1929.

Каквои представлява формулата за успех според великия гений?

 

A=X+Y+Z

 

Що за квази-математическо уравнение е това? Какво означават отделните компоненти в него? Какво доказва то на света?

Според Алберт Айнщайн това е най-добрата формула за успех в живота.

А – успеха в живота

Според професор Айнщайн основните фактори за успех са три. Ако A е успеха в живота, тогава A е равно на Х плюс Y плюс Z. Работата е X; Y е игра; и Z e да си държим устата затворена.

 

Х – работа

Без работа, и то усилена работа, няма как да бъде постигнат истински успех. Самият Айнщайн е проявявал голяма отговорност към задълженията си, и благодарение на това свое качество е успял да даде огромен принос към обществото и съвременната наука.

 

У – забавление, игра

Този втори фактор може да звучи несериозно на някои, но гениалният учен е на друго мнение. Той смята, че развлечението е еднакво необходимо, защото представлява предпоставка за креативност и за по-голяма ефективност в работата. Аз съм напълно съгласна с него.

Робуването на задължения, без забавление, превръщат човек в скучна личност. Затова професорът е предвиждал в графика си часове за удоволствия и релаксация. Е, вярно, че понякога интересите му били странни, но все пак не говорим за кого и да е, а за най-великия учен на ХХ век.

 

Z – “да си държиш устата затворена”

Най-интересният елемент от формулата за успех на Айнщайн, който интерпретира мъдростта на поговорката: “този, който говори най-малко, казва най-много.”

Самият Айнщайн не е имал нужда да се доказва и не е изпитвал необходимост просто да бърбори. За него не е било важно да разговаря с всеки, с когото се запознава или да демонстрира високия си коефициент на интелигентност. Вместо това, подбирал кога да се изкаже и проявявал любезност като изслушвал събеседниците си. Геният просто е бил наясно със себе си.

 

A=X+Y+Z

„The formula for success in life is work, play, and keep your mouth shut.“ —Albert Einstein