Skip to content

Формулата за успех в живота на Айнщайн

A=X+Y+Z

Що за квази-математическо уравнение е това? Какво означават отделните компоненти в него? Какво доказва то на света? Кой е авторът му? Възможно ли е да е Албърт Айнщайн?

Да, възможно е. Според великият Айнщайн това е най-добрата формула за успех в живота! Да видим сега какво според него съставляват компонентите на това уравнение, ако А представлява успеха в живота.

Според професор Айнщайн основните фактори за успех са три:

Х – работа. Без работа, и то усилена работа, няма как да бъде постигнат истински успех. Самият Айнщайн е проявявал голяма отговорност към задълженията си, и благодарение на това свое качество е успял да даде огромен принос към обществото и съвременната наука.

У – забавление, игра. Този втори фактор може да звучи несериозно на някои, но гениалният учен е на друго мнение. Той смята, че развлечението е еднакво необходимо, защото представлява предпоставка за креативност и за по-голяма ефективност в работата. Аз съм напълно съгласна с него. Робуването на задължения, без забавление, превръщат човек в скучна личност. Затова професорът е предвиждал в графика си часове за удоволствия и релаксация. Е, вярно, че понякога интересите му били странни, но все пак не говорим за кого и да е, а за най-великия учен на ХХ век.

Z – “да си държиш устата затворена” е най-интересният елемент от формулата за успех на Айнщайн, който интерпретира мъдростта на поговорката: “този, който говори най-малко, казва най-много.”

Самият Айнщайн не е имал нужда да се доказва и не е изпитвал необходимост просто да бърбори. За него не е било важно да разговаря с всеки, с когото се запознава или да демонстрира високия си коефициент на интелигентност. Вместо това, подбирал кога да се изкаже и проявявал любезност като изслушвал събеседниците си. Геният просто е бил наясно със себе си.

A=X+Y+Z

„The formula for success in life is work, play and keep your mouth shut.“ —Albert Einstein