Skip to content

програма

Интензивна хибридна програма, която комбинира индивидуални генеративни сесии и групови уъркшопи. Подходяща за стартъпи, скейлъпи и малки екипи.

Методичност

Израстването често се нуждае от внимание към индивидуалните нужди.

Целеустременост

Повишава личната мотивация. Провокира постоянство и целеустременост.

Продуктивност

Активизира креативността. Хората генерират нови идеи и уникални решения.

Отговорност

Повишава степента на отговорност към резултатите и членовете на екипа.

Хибридна програма

Какво представлява?

Комбинацията от индивидуални генеративни сесии и групови уъркшопи е силно средство за постигане на вътрешна нагласа за развитие.

Програмата е базирана на методологията Success Factor Modelling и на най-добрите акселераторски практики за усъвършенстване и високи постижения на екипите. Постига стабилна промяна в начина на мислене в посока growth mindset.

Продължителност

8 месеца

Формат

до 12 души

Индивидуални сесии

8 с всеки лидер

Групови уъркшопи

2 по предварителен график

Сертификация

Generative Mindset ILC

Цена

по договаряне