Skip to content

Контакти

Бъдете проактивни. 

Свържете се с мен.

Винаги се вдъхновявам от хора, които силно искат да се развиват и да успяват.

Адрес

Campus X
бул. "Ал. Малинов" 31,
1729 София

Телефон

+359 877 005 997

Социални медии