Skip to content

уъркшопи

Самостоятелни уъркшопи или пакет от четири надграждащи се обучения в зависимост от вашите желания, цели и нужди.

Много подходящи за скейлъпи, стартъпи и големи компании.

Усъвършенстване

Разрастването изисква лидерските умения да преминат на следващо ниво.

Продуктивност

Повишава се продуктивността. Генерират се нови идеи и уникални решения.

Проактивност

Оказва катализиращ ефект в посока инициативност, мотивация и отговорност.

Резултати

Установява трайни навици за личностно развитие и осъзнат просперитет.

mindset уъркшопи

Защо?

Всички разрастващи се компании имат нужда от свежи лидери – такива, които да постигат високи резултати, да обединяват екипите и да споделят ценностите на компанията. В идеалния случай, това да хора с позитивно мислене и силно желание за личностно развитие.

В такъв случай, компаниите имат две възможности: да започнат да търсят и назначават нови лидери или да ги създават от своите екипи.

Ако и вие предпочитате втората стратегия, обмислете хибридната програма или пакета от семинари за мислене, обединени в всеобхватна програма за лидерски умения.

Времетраене на уъркшоп

4 часа

Формат

малки групи/големи групи

Допълнителен спорт

при необходимост

Комуникация

български и английски език

Цена на уъркшоп

1800 евро/без ДДС

Пакет за промяна на мисленето

4 + уъркшопа

mindset уъркшопи

Теми

Вътрешната ни нагласа обхваща нашите вярвания и ценности, които оформят нашата представа за света. Това, което подхранваме в съзнанието си, определя нашето поведение. В зависимост от начина ни на мислене ние правим избори и предприемаме действия, които създават резултати в реалния свят.

 

Процесът на осъзната промяна може да се сравни с всяко наше пътуване. Преминаваме през четири основни стъпки:

 

 1. Изберете дестинация. (Вашата желана цел, вашата визия.)
 2. Задайте маршрут. (Създайте стратегия за успех.)
 3. Подгответе се. (Подсигурете необходимото. Анализирайте рисковете.)
 4. Изградете очаквания. (Програмирайте начина си на мислене.)

Хората, както всички други същества, са преди всичко механизми за оцеляване. Осигуряването на безопасност е наш най-висок приоритет.

Нашата тревожност е призив за действие, генериран от възприятието за заплаха. Безпокойството е средство за оцеляване и всички негативни чувства, които ни причинява, са всъщност жизнено необходими чувства.

Научавайки се как да овладяваме безпокойството, можем да предотвратим преумората и бърнаута.

1. Биология на безпокойството. Мозъчни вълни.

2. Цикъл на тревожността.

3. Трите основни стратегии за безопасност.

4. Четири начина за овладяване на безпокойството.

Задълбочено проучване на убежденията и ценностите.

Нашите убеждения определят какво значение придаваме на събитията, които се случват с нас и около нас.

Нашите убеждения са в основата на разсъжденията ни относно причините, значението и границите на нещата. И под нещата имаме предвид света около нас, нашето поведение, нашите възможности или нашата идентичност.

 1. Биология на убежденията.
 2. Одит на убежденията.
 3. Стимулиращи и ограничаващи вярвания.
 4. Цикъл на трансформация на вярванията.
 5. Mindset or My Set of Beliefs.

Изграждането на вътрешна нагласа за растеж (growth mindset) е една от най-вълнуващите и мощни концепции в съвременния предприемачески свят. Нагласата за растеж се базира на концепцията за постоянното учене на нови неща, усъвършенстване и промяна.

 1. Елекричеството е унивесалния език на нашата нервна система.
 2. Осъзнато използване на Ретикуларната Активираща Система.
 3. Петте основни принципа на вътрешната нагласа за растеж.
 4. Практическо прилагане на Growth Mindset.