Skip to content

Съвременни методи, чрез които компании и предприемачи развиват силна вътрешна нагласа в посока growth mindset.

Методите са базирани на методологията Success Factor Modelling и на най-добрите акселераторски практики за усъвършенстване и високи постижения. Комбинират моделиране на вътрешната нагласа, неврология и съвременна приложна психология. Постигат стабилна промяна в начина на мислене в посока growth mindset.

Седем семинара в продължение на седем месеца. Тренингът е подходящ за скейлъпи и големи компании.

Интензивна програма, която комбинира индивидуални генеративни сесии и групови уъркшопи. Подходяща за стартъпи и малки екипи.

Индивидуални One-On-One генеративни сесии. Фокусът е върху вас, вашите цели, нужди и желания. Важните сте вие.