Skip to content

програма

Програмата за лидерско мислене залага на изграждане на силна върешна нагласа, паралелно с останалите лидерски умения. 

Комбинира индивидуални сесии и групови уъркшопи. 

Подходяща е за скейлъпи и разрастващи се компании.

Методичност

Израстването често се нуждае от внимание към индивидуалните нужди.

Целеустременост

Повишава личната мотивация. Провокира постоянство и целеустременост.

Продуктивност

Активизира креативността. Хората генерират нови идеи и уникални решения.

Отговорност

Повишава степента на отговорност към резултатите и членовете на екипа.

програма за лидеско мислене

Хибридна програма

Заложете на мисленето

Програмата залага на  изграждане на лидески начин на мислене в посока growth mindset, паралелно с лидерските умения.  

Постигаме го чрез комбинация от индивидуални генеративни сесии и групови уъркшопи.  

Програмата е базирана на методологията Success Factor Modelling и на най-добрите акселераторски практики за усъвършенстване и високи постижения на екипите.

Продължителност

8 месеца

Формат

до 12 души

Индивидуални сесии

месечни с всеки лидер

Групови уъркшопи

начален/междинен/финален

Сертификация

Generative Mindset ILC

Цена

по договаряне