Skip to content

Психологическа сигурност и свободата да бъдеш себе си

психологическа сигурност

Проучванията показват, че психологическата сигурност всъщност означава свободата та бъдеш себе си.

През 2012 корпорацията „Гугъл“ инвестира милиони долари, за да открие тайната на продуктивността.

Кое е това, което отличава високоефективните екипи от останалите? Комуникационните умения? Тайм мениджмънтът? Общите интереси на членовете? Времето, което хората прекарват заедно извън работа? Доброто образование? Балансът на половете? Подборът на екипа според особености на характера (например само интроверти)?

В чест на великия мислител, който имал убеждението, че целокупната единица е повече от сумата от нейните отделни части, нарекли проучването „Проект Аристотел“.
Изследвали 180 екипа.

Направили стотици интервюта с лидерите и членовете на тези екипи.

Достигнали до извода, че един фактор е най-важен – факторът „psychological safety” или свободата на хората да бъдат себе си.

Убеждението им, че екипът е безопасна зона, че могат да поемат междуличностни рискове без да бъда сочени за некомпетентни, негативисти или разрушителни личности. В екипите с висока психологична сигурност всеки можел да признае грешките си, да задава въпроси и да предлага нови идеи, чувствайки се уверен, че няма да е унижен или наказан. Тогава и само тогава, хората можели да разгърнат напълно потенциала си.

Принципът на психологичната сигурност и свободата да бъдеш себе си е дълбоко залегнал в същността на генеративния коучинг.

Да „генерираш“ означава да създадеш нещо ново, нещо, което не е съществувало преди. За да може човек да постигне автентично генеративно състояние, той трябва да е готов да приеме и не особено приятните аспекти на състоянието в което се намира или към което се стреми без страх. Да поканим проблемите „на чаша чай“, да подходим към тях с приятелска нагласа, да ги огледаме и да потърсим кое е позитивното намерение или пасивната полза зад всяко предизвикателство.

Тайната съставка на генеративния коучинг, която го прави толкова ефективен, се крие в умелото използване на възможностите биохимията на мисленето. Защото независимо дали мислено или реално изпитваме някакви емоции, тялото ни реагира, активира определени части от мозъка ни, отделя хормони, стимулира органи и активира системи, които влияят на поведението и изборите ни. Така ни е устроила природата. И ако можем умно да се възползваме от тези възможности, защо да не го правим? Необходимо да постигнем състояние на психологична сигурност със самите себе си и да бъдем любопитни какво предизвикателство ще дойде, за да го поканим „на чаша чай“.

Индивидуалните генеративни коучинг сесии са чудесна възможност за постигнем това.