Skip to content

Mindset hacks for every day. 

силата на волята

Силата на волята

Силата на волята има много проявления, такива като решителност, самодисциплина, вътрешен стремеж или самоконтрол. Силата на волята може да се дефинира като способност да се