Skip to content

Триединство на движещите сили

Тайната на съзидателния живот е в правилната дозировка между трите основни движещи енергии, които непрестанно се проявят в живота ни под различна форма и с различна сила. Важно е да опознаем тези енергиии, да ги балансираме, да осъзнаем въздействието им върху другите хора и върху света около нас, и да ги използваме умно, когато ни потрябват. Кои са тези архетипни енергии?

Според един от авторитетите в коучинга – доктор Стивън Гилиган (при когото лично съм се обучавала), основните архетипни енергии са нежност, ярост и игривост.

Нежността (tenderness) – онази съзидателна нежност, която носим в нас независимо от пола и възрастта.

Тогава, когато подхождаме със спокойствие, внимание и деликатност към друг човек или живо същество. Когато не се стремим да наказваме, обиждаме или воюваме, а обратното – искаме да поощрим, да помогнем, да допринесем, да зарадваме, да съзидаем.

Нежността е необходима не само в чистата и форма, но и в правилната доза. Защото прекалено много нежност води до слабост, смирение и покорство, а липсата на нежност води до грубост, агресия и жестокост.

Втората архетипна енергия е тази на яростта (fierceness).

Има я у всеки от нас и играе важна роля в живота ни. Тази енергия ни помага да се запазим като личности, да се защитаваме, да поставяме граници, да отстояваме позицията си, да се борим и да побеждаваме. И отново дозата е важна. Защото прекалено много ярост води до жестокост и насилие, а липсата и – до слабост, безхарактерност и раболепие.

Аз лично мисля, че трябва да си пестим тази енергия за моментите, в които наистина ще ни потрябва да сме силни, а не да я “изплюваме” върху другите за щяло и нещяло.

Третата основна архетипна енергия е тази на игривостта и забавлението (playfulness).

Защо е основна? Защото това е енергията на креативността, на творчеството, на детското любопитство. И пак – много е важна дозировката. Прекалено много игривост води до несериозно и лековато отношение към света, а липсата на игривост – до скованост в мисленето, склонност към критикарстване, гневливост и мрачност. Аз лично редовно използвам силата на тази архетипна енергия по време на генеративните коучинг сесии с клиентите ми. Забавлениято им помага да намират нови, нестандартни решения на съществуващите проблеми или предизвикателства, да се преборят със страховете си, да се справят със последствията от трудностите в живота и да постигат осъзнат просперитет.

Искам да подчертая, че това в никакъв случай не означава, че не разсъждаваме рационално или че изкривяваме фактите. Напротив. Просто не пропускаме да се усмихваме и да се посмеем, включително и над себе си.

И така вървим напред.